Bergse Achterplas 1936

De Bergse Achterplas met in het midden de uitkijktoren van het Plaswijckpark, 1936.

berges achterplas

De Bergse Achterplas ligt op het grondgebied van de voormalige gemeente Hillegersberg, ook wel Den Berg genaamd. De Bergse Dorpsstraat is de voornaamste straat in de kom van het voormalige dorp. Voor de annexatie heette deze alleen Dorpsstraat. De Bergse Linker en Rechter Rotte kaden liggen aan weerszijden van de rivier de Rotte (zie onder Rotte). Na de annexatie werd de benaming ‘Bergse’ toegevoegd. De beide Bergse Plassen zijn overblijfselen van de uitgestrekte Veenplassen, die in dit gebied lagen. Zie ook Hillegersberg.

Het Plaswijckpark is een recreatiepark dat is gelegen aan de Bergse achterplas tussen de stadsdelen Schiebroek en Hillegersberg aan de noordrand van Rotterdam. Het park is eigendom van de Stichting Plaswijckpark.

In 1923 werd het park door de Rotterdamse horeca-ondernemer C.N.A. Loos opgericht als Theetuin Hillegersberg. Deze tuin met wandelpark omvatte ook een dierenparkje waar onder meer apen en wallabies te zien waren. Het was een succes en de theetuin werd wat later uitgebreid met een rosarium, een speeltuin, een uitkijktoren en een rondvaartboot. Ook waren er roeiboten te huur. Het park was decennialang een van de weinige plekken waar de bewoners van het Oude Noorden van Rotterdam zich in een groene omgeving konden ontspannen.

In 1975 kwam het voortbestaan van Plaswijckpark in gevaar. De belangstelling nam af en de inkomsten uit entreegelden waren onvoldoende. Dankzij het toekennen van een structurele jaarlijkse subsidie door de gemeente Rotterdam werd sluiting voorkomen. In 2013 werd deze bijdrage beƫindigd. Wel werd in dat jaar nog een investeringssubsidie verstrekt om als slecht weer accommodatie een overdekte speeltuin te kunnen bouwen.

Het Plaswijckpark aan de Bergseplas is al bijna een eeuw een recreatieoord tussen oude en nieuwe Rotterdamse stadswijken. Het staat bekend als een kleinschalig attractiepark voor ouders met kleine kinderen en schoolgroepen.

De prent komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Advertenties

Molenlaan 1967

Een autobus (Leyland-Panther) serie 301-324 in dienst op lijn 46 Schiebroek-Terbregge aan de Molenlaan, 1967.molenlaan1967

De Molenlaan is vernoemd naar de korenmolen ‘De Vier Winden’, gebouwd in 1776. De stichter van de molen was Pieter Klumpes. De Molenhoek was oorspronkelijk het zuidelijke gedeelte van de Molenlaan. Het Molenlaankwartier is een wijk in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Het Molenpark is de groenstrook ten westen van de Terbregse Rechter Rottekade en ten noorden van de Molenlaan.

Schiebroek was oorspronkelijk een ambachtsheerlijkheid die reeds in het begin van de 14de eeuw bestond. Ze kwam in die tijd voor onder de naam Broek (moerasland). Later sprak men over Schiebroek vanwege haar ligging in Schieland. De heerlijkheid bestond uit een tussen 1772 en 1779 drooggemaakte polder en een woonbuurtje bij de Kleiweg. In 1941 werd Schiebroek door Rotterdam geannexeerd. Met uitzondering van de Schiebroekselaan en -straat liggen de bovengenoemde straten enz. in en bij de voormalige buurt. Het Schiebroeksepark is het recreatiegebied, dat ten noordoosten van de ‘tuinstad’ ligt. De Schiebroekse Ringvaart is het water dat ten tijde van de inpoldering van het moerasgebied in de 18de eeuw is gegraven. Van deze vaart bestaat alleen het gedeelte langs Ringdijk en Erasmussingel nog. Voor 1983 heette deze alleen Ringvaart.

Terbregge is een oude buurschap onder het voormalige dorp Hillegersberg. Ze is gelegen bij de brug over de Rotte, waaraan de naam is ontleend (Terbregge = Ter Brugge). Oorspronkelijk was het een kleine handelsnederzetting, die reeds in 1282 wordt genoemd. Later groeide ze uit tot een buurschap. In 1775 werd deze vrijwel geheel door brand verwoest en slechts op beperkte schaal herbouwd. Samen met Hillegersberg werd Terbregge in 1941 door Rotterdam geannexeerd. Alle hiernevens genoemde straten liggen in of nabij de oude buurschap. De Terbregse Rechter Rottekade was voor 1964 een onderdeel van de Bergse Rechter Rottekade.

De foto en informatie komen uit het Stadsarchief Rotterdam.