Dempen van de schie 1940

Het dempen van de Schie met puin van het bombardement, 28 mei 1940. Rechts zie je onder andere het Sint Franciscus Gasthuis.schiekade 1940

De naam van de Schiekade is ontleend aan de Rotterdamse Schie, de vaart ten gevolge van een handvest van 9 juni 1340 gegraven van Overschie naar Rotterdam. Ze sloot aan op de reeds bestaande Delftse of Oude Schie, die Delft met Overschie verbond. Ter plaatse van het latere Hofplein kwam de Schie uit in de Kolk welke door de Rotte was gevormd. Vanaf dit punt ging de vaart door de stad onder de naam Delftsevaart. Deze was via een spuisluis verbonden met de Merwede (Nieuwe Maas). De Schie komt ook een enkele maal voor als Spuivaart. Langs beide zijden van de vaart werden kaden aangelegd. In het begin waren deze van weinig betekenis. De Oost-Schiekade was omstreeks 1562 nog maar een betrekkelijk smalle zomerkade. Eerst in 1741 werd deze door de stad bestraat, voor rekening van de eigenaars van de huizen aan de kade en de 1ste, 2de en 3de Schielaan. Dit waren drie laantjes die vanaf de Oost-Schiekade langs de tuinen van de buitenhuizen liepen. De West-Schiekade was breder en werd als rijweg naar Delft gebruikt. Bij een overeenkomst in 1471 werd bepaald dat het onderhoud van deze weg van de Delftse Poort tot aan het Leprooshuis voor rekening van de stad kwam. Het onderhoud van het gedeelte tot aan de Waelheul (Heulbrug) zou worden betaald door de ingelanden van de ambachten van Beukelsdijk, Cool, Schoonderloo, West-Blommersdijk en Blijdorp. De West-Schiekade, gelegen tussen de Heulbrug en Overschie en vroeger vaak Lugt of Trekweg genoemd, heette sinds 1904 Schieweg. Bij besluit B&W 19 april 1932 heeft deze weg een andere loop. Vanaf de huidige Stadhoudersweg, die over een klein gedeelte van het traject van de oude Schieweg loopt, is de weg in noordelijke richting naar de Gordelweg doorgetrokken. Hij sluit thans aan op rijksweg A20. Het rotondeplein in deze rijksweg ontving de naam Schieplein. De Schiestraat kreeg haar naam omdat ze op de Schie uitliep. Vóór het bombardement in mei 1940 liep deze straat van de Schiekade naar de Delftsestraat. In verband met de bouw van de wijken Blijdorp en Bergpolder werd in 1931 besloten het gedeelte van de Schie tussen de melkmarkt (latere Stadhoudersplein) en de spoorbaan te dempen. De gemeenteraad besloot op 22 juni 1939 tot demping van het gedeelte van de Schie, gelegen tussen het Hofplein en het Stadhoudersplein. Deze demping geschiedde voor een groot gedeelte met het puin van de huizen, die verwoest waren bij het bombardement. Sindsdien is een bekend Rotterdams gezegde ‘Eerst lag de Schie in Rotterdam, thans ligt Rotterdam in de Schie’.

De fotograaf is E.A. Hof en de foto komt uit het archief van het ANP. De informatie komt uit het Stadsarchief Rotterdam.

Advertenties

De Schie met pontje in 1939.

Eschie 1939en heel bekend particulier pontje, zeker fotografisch bezien, voer over de Rotterdamse Schie, de vaarweg tussen het centrum van Rotterdam en Delft tussen het toen nog bestaande Zomerhofplein en de Haarlemmerstraat. Het was een klein pontje dat overdekt was met een zeil dat beschutting bood tegen regen en zon. Op de houten zijkanten was een reclame aangebracht van rookt ‘Van Rossums Troost’. De kosten bedroegen 1 cent.

Van 1896 tot 1959 lag aan het einde van de Zomerhofstraat bij de Schiekade het Zomerhofplein. Bij besluit van B&W 11 september 1959 werd de naam ingetrokken.

Aan de westzijde van de Schiekade bevonden zich blekerijen. Eén ervan heette sinds ca. 1740 de ‘Haarlemsche Bleekerij’. Hieraan dankt de straat haar naam. De Haarlemse blekerijen waren al in de 15de eeuw bekend. De straat is door B&W op 1 oktober 1993 ingetrokken, de locatie is gesloopt.

De prent komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van http://familieholleman.com/pagina31.html en uit het Stadsarchief Rotterdam.

Spoorsingel in Rotterdam, 1935.

10375996_826872674000109_2160023357032915891_n
Ouderen op een bankje en spelende kinderen op het schelpenpad langs de Spoorsingel in Rotterdam, 1935.

De Spoorsingel ligt in de nabijheid van het spooremplacement van Rotterdam Centraal. De singel heette voor 1892 Diergaardesingel.

De Diergaardesingel is vernoemd naar de in 1857 opgerichte Rotterdamsche Diergaarde, waarlangs deze singel liep.De Diergaarde werd eind 1939 gesloten in verband met de bouw van een nieuwe diergaarde in de wijk Blijdorp. Daarna werd met de sloop begonnen; het restant van de diergaarde werd verwoest bij het bombardement in mei 1940. Zowel de Stationssingel als de Spoorsingel hebben in de 19de eeuw enige tijd Diergaardesingel geheten.

De fotograaf is Smits en de foto komt uit het archief van Spaarnestad. De informatie komt uit het Stadsarchief Rotterdam.