Kleiweg

De Kleiweg vanuit een woning op de hoek van de Zonnebloemstraat. Links de Robijnstraat. Op de achtergrond de de rooms-katholieke Christus Koningkerk aan het Statenplein. Het jaartal van de prent wordt geschat op 1952.kleiweg1953

De Kleiweg werd vroeger wel beschouwd als een onderdeel van een oude zeedijk, welke door de Romeinen zou zijn aangelegd. De vroegst bekende dijk dateert echter van de 12de eeuw en bevindt zich bovendien ten zuiden van de Kleiweg. Deze dankt haar naam aan de Kleiweg in het veen (oeverwal van een stroom) waarop zij is gelegen. De naam ‘Cleyweg’ komt voor zover bekend voor het eerst in 1419 voor. De wijk Kleiwegkwartier wordt thans ook aangeduid met Hillegersberg Zuid.

De Christus Koningkerk is een voormalige rooms-katholieke kerk aan het Statenplein in Rotterdam. De Christus Koningkerk werd in 1928-1930 gebouw voor de nieuwe opgerichte parochie in Hillegersberg. Architect H.P.J. de Vries ontwierp een grote driebeukige kerk met een terzijde staande toren. De Vries ontwierp tevens de bij de kerk horende pastorie en het klooster. Samen met enkele later gebouwde scholen, vormen deze gebouwen het Christus Koningcomplex.

In 1991 sloeg de bliksem in de kerktoren, die daarna dreigde in te storten. De spits werd daarom gesloopt en niet meer herbouwd.

Wegens teruglopend kerkbezoek werd op 1 januari 2003 werd de kerk gesloten. De parochie is opgegaan in de nieuw opgerichte parochie “De vier Evangelisten”. De kerk werd al in 1997 aangewezen als gemeentelijk monument, maar het parochiebestuur tekende beroep aan omdat men het gebouw wilde laten slopen. Buurtbewoners kwamen in actie om het kerkgebouw te behouden. In 2010 werd overeenstemming bereikt en is het gehele complex definitief op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De kerk zal worden verbouwd tot aula en gymzaal voor de naastgelegen scholen.

De prent komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia.

Advertenties