Mathenesserweg 1925

De Mathenesserweg in aanleg gezien vanaf de Mathenesserbrug, 1925.

mathenesserweg 1925

De ambachtsheerlijkheid Mathenesse komt reeds in 1276 voor. De naam zal een samenvoeging zijn van de woorden made (weide) en nes (aangeslibd land). Als oudste ambachtsheer wordt genoemd Dirk Bokel, wiens kleinzoon zich Dirk van Mathenesse noemde. Het Slot Mathenesse of Huis te Riviere, waarvan nog een ruïne aanwezig is, lag aan de Schiedamse Schie ten noordwesten van Schiedam. Binnen de ambachtsheerlijkheid lagen de polder Nieuw- en Oud-Mathenesse. De Mathenesserdijk, vroeger Schiedamsedijk geheten, maakt deel uit van Schielands Hoge Zeedijk. De dijk heette vroeger ook Groenedijk. De Mathenesserbrug ligt over de Delfshavense Schie en verbindt Mathenesserplein en -laan met de Mathenesserweg. De eerste brug van die naam werd in 1923 in gebruik genomen. In 1983 is ze vervangen door de huidige brug. De Mathenesserhof, die op 11 december 1926 officieel werd geopend, is een stichting uit de nalatenschap van Henrica van Rossum, +1922, om aan bepaalde personen een goedkope en doelmatige woning te verschaffen. De naamgeving van de Nieuw-Mathenesserstraat, die grotendeels op Schiedams grondgebied ligt, geschiedde in 1946 door de gemeente Schiedam. In 1951 kwam een gedeelte van de straat door annexatie op het grondgebied van Rotterdam te liggen.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt eveneens uit het Stadsarchief Rotterdam.

Advertenties

Van Cittersstraat

De Van Cittersstraat, gezien vanaf het Burgemeester Meineszplein, in 1968.

De Van Citterstraat is vernoemd naar Jhr. Frédéric van Citters (1839-1922) burgemeester van Delfshaven 1879-1885, en wethouder van Rotterdam 1885-1910. Hij begon zijn burgemeesterscarrière in 1867 te Rhoon en in 1871 werd hij burgemeester van Bodegraven.

van cittrstraat 1964Het Burgemeester Meineszplein is vernoemd naar Sjoerd Anne Vening Meinesz (Harlingen, 20 februari 1833 – Leusden, 26 december 1909) Meinesz was een Nederlands politicus en journalist. Hij was burgemeester van de gemeente Rotterdam van 1881 tot 1891 en van de gemeente Amsterdam 1891 tot 1901. In de gemeente Rotterdam was hij nog burgemeester onder de naam Meinesz, in 1893 kreeg hij bij Koninklijk Besluit toestemming om de naam ‘Vening’ aan zijn achternaam ‘Meinesz’ toe te voegen. Vening was de achternaam van zijn moeder.

Vening Meinesz was een liberaal bestuurder en politicus. Hij begon zijn loopbaan als hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad en werd later burgemeester. Daarnaast was hij ook lid van zowel de Eerste als de Tweede Kamer, wat destijds nog te combineren was. In 1869 werd hij wethouder van financiën in de hoofdstad, maar moest aftreden toen hij met de dochter van burgemeester Den Tex trouwde. Als burgemeester voerde hij in beide steden het bewind met vaste hand. Hij was een aanhanger van de conservatief liberale stroming, die in de Kamers over uiteenlopende zaken sprak.

Eén van zijn kinderen is de bekende geofysicus professor Felix Vening Meinesz.

Naar hem, Meinesz, is in Rotterdam een straat, een laan en een plein in het Nieuwe Westen genoemd. Amsterdam eerde hem met een laan, de Burgemeester Vening Meineszlaan.

De prent komt uit het Stadsarchief Rotterdam en de informatie komt uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia

Burgemeester Meineszplein 1952

1501772_844992982188078_6555970304948505495_n
Gezicht op het Burgemeester Meineszplein met links de Beukelsdijk en rechts de Burgemeester Meineszlaan, 1952.

Sjoerd Anne Vening Meinesz (Harlingen, 20 februari 1833 – Leusden, 26 december 1909) was een Nederlands politicus en journalist. Hij was burgemeester van de gemeente Rotterdam van 1881 tot 1891 en van de gemeente Amsterdam 1891 tot 1901. In de gemeente Rotterdam was hij nog burgemeester onder de naam Meinesz, in 1893 kreeg hij bij Koninklijk Besluit toestemming om de naam ‘Vening’ aan zijn achternaam ‘Meinesz’ toe te voegen.[1] Vening was de achternaam van zijn moeder.

Vening Meinesz was een liberaal bestuurder en politicus. Hij begon zijn loopbaan als hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad en werd later burgemeester. Daarnaast was hij ook lid van zowel de Eerste als de Tweede Kamer, wat destijds nog te combineren was. In 1869 werd hij wethouder van financiën in de hoofdstad, maar moest aftreden toen hij met de dochter van burgemeester Den Tex trouwde. Als burgemeester voerde hij in beide steden het bewind met vaste hand. Hij was een aanhanger van de conservatief liberale stroming, die in de Kamers over uiteenlopende zaken sprak.

Eén van zijn kinderen is de bekende geofysicus professor Felix Vening Meinesz.

Naar hem, Meinesz, is in Rotterdam een straat, een laan en een plein in het Nieuwe Westen genoemd. Amsterdam eerde hem met een laan, de Burgemeester Vening Meineszlaan.

De Beukelsdijk, maakt deel uit van de oude zeedijk, die in de 12de eeuw werd aangelegd. Daartoe behoorden ten westen van de Rotte de Blommersdijk en ten oosten van de Rotte de Oudedijk. De naam is ontleend aan het geslacht Bokel of Beukel. Het ambacht Beukelsdijk van heer Ghisebrecht Bokel (Buekel) wordt reeds in 1281 genoemd. In 1200 wordt Theodericus Bokel vermeld als getuige voor de graaf van Holland. Door het voltooien van de Rotterdamse Schie na 1340 werd Blommersdijk verdeeld in een oostelijk en westelijk gedeelte. De Beukelsdijksche of West-Blommersdijkscheweg sloot zich bij de voormalige Heulbrug aan bij de Oost-Blommersdijksche- of Bergweg. Een gedeelte van de oude Beukelsdijk heet thans Walenburgerweg. Van 1916 tot 1922 heette de Van Cittersstraat eveneens Beukelsdijk. De huidige Beukelsweg is een deel van de oude Beukelsdijk. De Beukelsbrug is de verkeersbrug over de Delfshavense Schie, die de verbinding vormt tussen de Beukelsweg en de Horvathweg. Deze heette enige tijd Westlandsebrug.

De foto is gemaakt door de Fototechnische Dienst Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia en uit het Stadsarchief Rotterdam.