Mathenesserlaan 1918

Het Gemeentearchief aan de Mathenesserlaan 315 op 7 maart 1918.

mathenesserlaan 1918

Het Gemeentearchief is een twintigste-eeuws archiefgebouw in de voormalige Delfshavense Coolpolder, waar nu zich de wijk Middelland bevindt. Het pand, bestaande uit twee gebouwen, is ontworpen door architect D.B. Logemann en wordt in 1898 gebouwd voor 114.262,- gulden. De voorgevel bevat een combinatie van elementen uit de bouwstijlen gotiek, renaissance en barok. Het pand werd op 5 juni 1900 geopend waarna het tussen 1900 en 1998 diende als opslag van het Rotterdamse gemeentearchief. In het voorste gebouw bevond zich de gemeenteadministratie. Door twijfels over de brandveiligheid werd pas in 1938 elektrische verlichting in het depot aangelegd. Dit kostte destijds 2.225,- gulden.

Kort voor de Tweede Wereldoorlog werden nog enkele verstevigingen aangebracht. Tijdens het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 vielen er geen bommen in de Coolpolder. Wat later zorgde een bom op de nabij gelegen St. Elisabethkerk wel voor enige glasschade. Op 29 november 1944 raakte het archiefgebouw beschadigd tijdens de gerichte luchtaanval op het Rotterdamse hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst aan de Heemraadssingel (het pand van het voormalige Rotterdamsch Sanatorium). Het hoofdkwartier raakt slechts beschadigd, de bommen kwamen vooral terecht op woningen aan de Heemraadssingel, Aelbrechtsplein, Robert Fruinstraat en Oranjeboomstraat. De archiefbescheiden in het gebouw van het stadsarchief zijn bij deze aanval gespaard gebleven. Na de oorlog is het gebouw aan de achterkant uitgebreid richting de Robert Fruinstraat. Door de groei van de collecties was in de jaren negentig een verhuizing noodzakelijk.

In het jaarverslag over 1938 schreef archivaris Hendrik Cornelis Hazewinkel al dat er behoefte was aan een nieuw depot. De uitbreidingen werden van 1967 tot 1970 gebouwd aan de achterkant van het pand. In 1998 verhuisde het stadsarchief naar de Rijks Automobiel Centrale aan de Hofdijk waar daarvoor een deel van het wagenpark van de rijksoverheid werd beheerd.

In januari 2015 werd het gebouw voor 2,4 miljoen euro aangekocht door het Angolees consulaat van een particuliere partij. Het consulaat had zonder de benodigde vergunning opdracht gegeven voor een verbouwing en het schilderen van de monumentale gevel. De poreuze zandstenen gevelonderdelen van het rijksmonument werden door een witte verflaag mogelijk onherstelbaar beschadigd. De zaak was ingewikkeld aangezien buitenlandse diplomaten diplomatieke onschendbaarheid genieten. De gemeente betaalde 40.000 euro voor de herstelwerkzaamheden die geen “noemenswaardige schade” zouden achterlaten.

De ambachtsheerlijkheid Mathenesse komt reeds in 1276 voor. De naam zal een samenvoeging zijn van de woorden made (weide) en nes (aangeslibd land). Als oudste ambachtsheer wordt genoemd Dirk Bokel, wiens kleinzoon zich Dirk van Mathenesse noemde. Het Slot Mathenesse of Huis te Riviere, waarvan nog een ruïne aanwezig is, lag aan de Schiedamse Schie ten noordwesten van Schiedam. Binnen de ambachtsheerlijkheid lagen de polder Nieuw- en Oud-Mathenesse. De Mathenesserdijk, vroeger Schiedamsedijk geheten, maakt deel uit van Schielands Hoge Zeedijk. De dijk heette vroeger ook Groenedijk. De Mathenesserbrug ligt over de Delfshavense Schie en verbindt Mathenesserplein en -laan met de Mathenesserweg. De eerste brug van die naam werd in 1923 in gebruik genomen. In 1983 is ze vervangen door de huidige brug. De Mathenesserhof, die op 11 december 1926 officieel werd geopend, is een stichting uit de nalatenschap van Henrica van Rossum, +1922, om aan bepaalde personen een goedkope en doelmatige woning te verschaffen. De naamgeving van de Nieuw-Mathenesserstraat, die grotendeels op Schiedams grondgebied ligt, geschiedde in 1946 door de gemeente Schiedam. In 1951 kwam een gedeelte van de straat door annexatie op het grondgebied van Rotterdam te liggen.

De fotograaf is A. Schaller en de foto komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia en uit het Stadsarchief Rotterdam.

Advertenties

Schiedamseweg 1971

De Schiedamseweg met flatgebouwen gezien vanaf de kant van het Marconiplein. Op de achtergrond de Euromast. De foto is gemaakt op 14 maart 1971.schiedmaseweg 1971

De Schiedamseweg is de naam van de weg die van Delfshaven naar Schiedam loopt. Bij besluit B&W 19 mei 1933 werd deze naam eveneens gegeven aan het gedeelte van de Mathenesserdijk tussen Marconiplein en de grens van Schiedam.

Het Marconiplein is vernoemd naar Guglielmo Marconi, 1874-1937, uitvinder van de draadloze telegrafie.

De Euromast werd ter gelegenheid van de Floriade in 1960 door architect Huig Maaskant en aannemer J.P. van Eesteren neergezet in Het Park, vlak bij de ingang van de Maastunnel. Het gebouw werd officieel geopend door prinses Beatrix op 25 maart 1960. De locatie was strategisch gekozen; wie naar Rotterdam reed over de toenmalige snelwegen, zag de (inclusief vlaggenmast) 107 meter hoge toren recht voor zich boven de stad uitsteken. Maar de stad groeide en de gebouwen werden hoger. Na enkele jaren rezen er gebouwen boven de Euromast uit.

In 1970 is een 85 meter hoge opbouw op de Euromast geplaatst; de Space Tower, waarmee de Euromast weer het hoogste bouwwerk van Rotterdam werd. De toren heeft nu een totale hoogte van 185 meter. Bezoekers kunnen met de Euroscoop, een lift die rondom beglaasd is, vanaf het Europscoopdek op 112 meter hoogte naar het hoogste punt op 180 meter. Bezoekers worden naar het oorspronkelijke hoogste punt gebracht met twee liften die beide vier meter per seconde afleggen.

De toren, gemaakt van gewapend beton, heeft een diameter van 9 meter en muren van 30 centimeter dik. Om het zwaartepunt zo laag mogelijk te houden – en daarmee de stabiliteit te vergroten – bestaat de fundering onder andere uit een blok beton van 1.900.000 kg. Het kraaiennest, gemaakt van staal, hangt 96 meter boven de grond en weegt 240.000 kg. Het werd onderaan de toren gebouwd en vervolgens in vijf dagen omhoog getild.

De foto is vervaardigd door het Gemeentearchief Rotterdam en komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia

Mathenesserdijk

10477907_1522498151343042_8191049148946444068_n

Mathenesserdijk…vroegere naam…Schielandse Hoge Zeedijk.

Molen de Graankorrel ( 1716 ) op de Mathenesserdijk.
Het was een stellingmolen, waarin mout werd gemalen.
Mout is een grondstof voor met name bier, jenever en whisky, en voor sommige voedingsmiddelen.

Op 8 maart 1911 werd de molen eigendom van de Rotterdamsche Cooperatieve Broodbakkerij en Verbruikersvereniging ‘Vooruitgang.

Op de Mathenesserdijk, de doorgaande verbinding tussen Delfshaven en Schiedam werd vroeger tol geheven…Het witte gebouw is het voormalige tolhuis.

Bron: Nico van den Bos