Zuiderziekenhuis 1960

Het Zuiderziekenhuis gezien vanaf de Groene Hilledijk, 1960.

zuiderzkh 1960

Het Zuiderziekenhuis ook wel het Zuider genoemd, was een ziekenhuis in Rotterdamse wijk Zuid. In 2000 fuseerde het Zuiderziekenhuis met het Sint Clara Ziekenhuis tot Maasstad Ziekenhuis (Eerst Medisch Centrum Rijnmond Zuid). Het ziekenhuis was gevestigd aan de Groene Hilledijk en werd na de oplevering van de nieuwbouw van het Maasstad Ziekenhuis in maart 2011 gesloten. Het pand wordt nu beheerd door Villex vastgoedbeheerder

Vanaf het einde van de 19e eeuw maakte Rotterdam-Zuid een stormachtige groei door. De gemeente Rotterdam gaf daarom in 1929 aan gemeentearchitect Ad van der Steur de opdracht voor de bouw van een nieuw ziekenhuis aan de Groene Hilledijk. Hij realiseerde het gebouw in samenwerking met architect W.A.C. Herman de Groot. Op 1 augustus 1939 werd het Zuiderziekenhuis officieel geopend en had bijna 300 bedden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het ziekenhuis in 1941 door bommen beschadigd. Naar aanleiding van branden bij Shell Pernis in 1974 specialiseerde het Zuiderziekenhuis zich in de behandeling van brandwonden. In 1986 werd een apart gebouw voor de behandeling van brandwonden geopend.

Op 1 januari 2000 zijn het Zuiderziekenhuis en het Sint Clara Ziekenhuis gefuseerd tot Medisch Centrum Rijnmond-Zuid (MCRZ), dat sinds 1 september 2008 Maasstad Ziekenhuis heet. In juni 2006 werd gestart met de bouw van een nieuw MCRZ-ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis, nabij het station Lombardijen. In 2011 volgde de verhuizing van het ziekenhuis naar de nieuwbouwlocatie.

Begin 2008 heeft de projectontwikkelaar “De Groene Groep” het terrein van het “Zuider” gekocht. Plannen worden gemaakt om het terrein een nieuwe functie te geven waarbij alleen het hoofdgebouw en de zijvleugels van het ziekenhuis zullen blijven staan. Wat betreft de herinrichting wordt gedacht aan wonen, er zou plaats zijn voor enige honderden woningen, en werken: kantoorgebouwen en winkels. De Groene Groep denkt het terrein tussen 2016 en 2018 op te leveren.

De benaming ‘hille’ komt behalve in de betekenis van hoogte en duin ook voor als eiland. Op 17 maart 1447 werden de hillen van Katendrecht door de heer van Gaesbeek en Putten aan Jacob Pot en zijn echtgenote in leen uitgegeven. Op 20 februari 1525 werden de uitergorzen, genaamd de Hille, aan de oostzijde van Charlois ‘met alle slikken, aanwassen, visscherijen, vogelarijen, jaerschot, nat ende drooge dijcken enz.’ door de uitgevers van Charlois verhuurd. Deze Hillepolder, waarvan de grondverkaveling op 23 augustus 1529 plaats vond, was 240 morgen groot en kreeg toen een sluis en een sluisvliet. De Brede Hilledijk beschermde de polder aan de Maaszijde, de Hilledijk aan de zijde van het Zwanegat, de Groene Hilledijk scheidde de Hillepolder van Karnemelksland. De twee wegen, later als Korte- en Langeweg bekend, worden eveneens in 1529 genoemd. De Langeweg heet sinds 1895 Lange Hilleweg, terwijl op de plaats van de Korteweg of Korte Hilleweg thans de Paul Krugerstraat ligt. Vroeger was er ook een Smalle Hilledijk; deze vormt thans een onderdeel van de Brede Hilledijk. Deze Smalle Hilledijk kwam in 1895 in de plaats van de Vildersteeg.

De prent komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt van Wikipedia en uit het Stadsarchief Rotterdam.

Advertenties

Groene zoom 1948

Gezicht op de Groenezoom net voorbij hotel Het Witte Paard in de richting van de Groene Hilledijk. Rechts het buiten beeld liggende Boogjes. groenzoom1948Op de bomen zie je witte markeringen. Die strepen werden vooral tijdens de oorlog aangebracht zodat je tijdens de verplichte verduistering nog wat zicht had. De prent komt waarschijnlijk uit 1948.

De Groenezoom is een landelijke weg, die als een zoom aan de zuidelijke grens van het toenmalige stratenplan van tuindorp Vreewijk was gedacht.

In 1913 werd de NV Eerste Rotterdamse Tuindorp opgericht door K. P. van der Mandele, J. Mees en L.J.C.J. van Ravesteyn. Het doel van deze NV was “het stichten en exploiteren van een of meer tuindorpen, bijzonderlijk ten behoeve van de minder gegoede bevolkingsklasse”.

Het stratenplan van de wijk is gebaseerd op het oorspronkelijke sloten- en greppelpatroon van de voormalige polder, de singel langs de Langegeer was een brede sloot genaamd de Vliet en de Leede was een hoofdsloot. De vliet ontstond in de 15e eeuw en vormde de grens tussen het baljuwschap Putten in het westen en het baljuwschap Zuid-Holland in het oosten. De Vliet vormde ook de scheiding tussen de heerlijkheden West-IJsselmonde en Charlois en de polders Karnemelksland en Varkensoord.

Vreewijk is opgezet als een dorp en wordt gekenmerkt door veel groen. In het centrum ligt, zoals een clichématig dorp betaamt, De Brink. Het stratenplan werd ontwikkeld door Berlage (westelijk deel) en Granpré Molière (oostelijk deel). De huizen werden ontworpen door Granpré Molière, J.H. de Roos en W.F. Overeijnder.

In 1919 werden de eerste woningen opgeleverd. Het laatste deel, ten oosten van de Dordtsestraatweg, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeleverd.

Er gaat een gerucht dat er in Vreewijk gifgrond gedumpt is. Mogelijk is deze afkomstig uit de uitgebaggerde havens in de stad. Anderen zeggen dat het afkomstig is uit het rangeerterrein toen het werd opgebroken. Een nieuwere theorie is dat de grond afkomstig is uit Barendrecht. Toen daar de kassen werden opgebroken, zou de grond gebruikt zijn voor de ophoging van de polder. Op deze grond zijn pesticiden verspreid, die nu wellicht onder de huizen van Vreewijk liggen.

Op 18 juni 1966 bezocht Granpré Molière Vreewijk ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

Begin jaren 80 van de vorige eeuw werden de Olmendaal en de Meiendaal, aan de zuidkant van de Groene Zoom gerenoveerd en werden de huizen vergroot. Begin jaren 90 werden gedeeltelijk de Beukendaal, Berkendaal, Eikendaal, Frankendaal, Berkendaal, Iependaal en Olmendaal afgebroken en vervangen door nieuwbouw: de “Nieuwe Dalenbuurt”. Doordat de huizen ruimer waren dan de oorspronkelijke woningen kwam de Eikendaal hierbij te vervallen; alleen ten Noorden van de Beukendaal ligt nog een klein stukje Eikendaal. In 2003 en 2004 werden ook delen van de Langegeer, Meiendaal, Kortewelle en Langewelle aan de noordkant van de Groene Zoom afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

Bij de nieuwbouw is geprobeerd het oorspronkelijke karakter van de wijk zo veel mogelijk in stand te houden. Zo hebben bijna alle huizen een tuin.

De prent komt uit het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt uit het Stadsarchief Rotterdam en van Wikipedia